Tłumacz Migam

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROZPRZY

Dnia 18 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Zdrowiu. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Z Przedszkola w Rozprzy udział wzięły dzieci z najstarszej grupy "Pszczółki". Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zasad higieny osobistej, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia swojego i innych.

img_5649 (1).jpeg

Dzieci pogłębiały wiedzę, nawyki i zachowania zdrowotne poprzez udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania, rozwiązywały zagadki, krzyżówkę z hasłem, oglądały książki o tematyce sport i zdrowie. Pszczółki wykazały się bardzo dużą znajomością wiedzy o zdrowiu i sporcie, świetnie sprostały każdemu zadaniu. Dzieci wygrały piękne nagrody książkowe. 

Galeria