Tłumacz Migam

Gmina Rozprza otrzymała tytuł ,,Gmina wspierająca rodzinę''

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż Gmina Rozprza w dniu 20 marca 2017 r. otrzymała certyfikat ,,Gmina Wspierająca rodzinę'' .

            W okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy był uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu pt. ,,Gmina wspierająca rodzinę'', zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

            Celem konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez gminy. Wśród działań jakie wykonać musiała Gmina Rozprza na rzecz rodziny były m.in.: „podjęcie działań mających na celu integrację rodzin w czasie: pikników, festynów; opracowanie programu, planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny czy też podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

Gmina Rozprza zrealizowała wszystkie zadania konkursowe z wynikiem 100 %.

Gmina Wspierajaca Rodzinę.png