Tłumacz Migam

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W dniu 17 marca 2017r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów oddziałów 0-III na temat: Uprawa żywności ekologicznej, zgodnie z wymaganiami ekologicznego systemu produkcji, produkcja roślinna, nawożenie roślin poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych, zakaz stosowania niedozwolonych środków ochrony roślin.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Ekosmaki Nowej Wsi” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła pani Patrycja Szulc reprezentująca firmę Clean Body. Program warsztatów to m.in.: znaczenie ekologii, prawidłowego odżywiania, upowszechnienie w społeczności przedszkolnej i szkolnej idei żywności i rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia, wprowadzenie uczniów w tematykę uprawy żywności ekologicznej, podstawowe cele i zasady rolnictwa ekologicznego, zapoznanie uczestników warsztatu z zaletami rolnictwa ekologicznego, jakie jedzenie daje siłę, znaczenie warzyw i owoców w diecie dziecka oraz wpływ prawidłowego odżywiania się na zdrowie(przedstawienie piramidy żywienia).Podczas warsztatów uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy. Dzieci obejrzały także trzy filmy edukacyjne pt.: Warzywa i owoce, Witaminy oraz Ruch u dzieci. Każde z dzieci otrzymało piramidę zdrowego odżywiania.

Uczniowie aktywnie brali udział w warsztatach.