Tłumacz Migam

Co dalej z ulicą Świerczewskiego w Rozprzy?

W związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” wymagana jest zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Rozprza. Mieszkańcy sołectwa Rozprza do 15 marca mieli czas na wyrażenie swojej opinii na temat przedstawionych propozycji nowej nazwy. Mogli również przedstawić swoje pomysły przekazując je osobiście lub też środkami komunikacji elektronicznej. Oprócz dwóch propozycji przedstawionych przez Urząd Gminy w Rozprzy wpłynęło dodatkowo 13 projektów. Zagłosowało na nie 106 osób z czego ważnych głosów było 97. Ponad połowa respondentów zagłosowała na propozycję przedstawioną przez Urząd – ulicę „Legionów Polskich”. Na drugim miejscu z blisko 20% poparciem znalazł się projekt ulicy „ks. Bolesława Korwin Szymanowskiego” – proboszcza parafii Rozprza w latach 1925-30.

Pełna lista propozycji oraz podziału głosów:

podzial-glosow 2.png

wykjres zmiana nazwy ulicy.png

Kolejnym krokiem w procedurze zmiany nazwy ulicy będzie podjęcie przez Radnych Gminnych stosownej uchwały w tej sprawie. Mieszkańców ulicy Świerczewskiego pragniemy uspokoić. Zmiana ta nie pociągnie za sobą żadnych kosztów związanych ze wymianą dokumentów. Zgodnie z ustawą będą one nadal aktualne ze starą nazwą. Dopiero w czasie wymiany dokumentu na nowy np.: po stracie jego ważności będzie wprowadzany aktualny adres. Dokładna data wprowadzenia w życie uchwały zmieniającej nazwę ulicy Świerczewskiego nie jest jeszcze znana. Zapraszamy do obserwowania strony naszej Gminy na której pojawiają się wszystkie aktualne ogłoszenia.