Tłumacz Migam

Historyczny talent w Niechcicach

Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach - Wojciech Strzelczyk został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. Aby dostać się do ścisłego finału, tego trudnego konkursu, Wojtek musiał przejść najpierw przez eliminacje szkolne, a następnie rejonowe. W drugim etapie uzyskał najwyższy wynik spośród startujących uczestników – 91,25%. Do trzeciego etapu przeszło 27 uczniów ze 1500 startujących. Materiał konkursowy obejmował treści programowe od starożytności do wydarzeń okrągłego stołu i zalecanej literatury.