Tłumacz Migam

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja w Mierzynie

    16 marca 2017 roku w szkole w Mierzynie zrealizowana została kolejna akcja podejmowanych działań profilaktycznych. Cyklicznie odbywający się Dzień Profilaktyki został w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzony pod hasłem „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”. Zajęcia skierowane do uczniów całej szkoły odbyły się z udziałem pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz funkcjonariusza Policji z posterunku w Gorzkowicach. Omawiana tematyka w klasach IV, V,VI dotyczyła zagrożeń cywilizacyjnych- nadużywania czy sięgania po środki uzależniające (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania pojawiającej się agresji i przemocy w środowisku szkolnym oraz rodzinnym. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone były w formie warsztatowej z wykorzystaniem elementów pogadanki, prelekcji czy pantomimy.

      Atrakcją dla uczniów klas I,II,III okazało się spotkanie z psychologiem, który poprowadził zajęcia na temat „Prawidłowe relacje rówieśnicze w mojej klasie i szkole”.

 Natomiast młodsze dzieci z klasy „0” uczestniczyły w spotkaniu z logopedą, który w trakcie poprowadzonych zajęć promował i zachęcał najmłodszych do ćwiczeń i zabaw językowych, które to mają olbrzymi wpływ na rozwój aparatu artykulacyjnego mowy.

      Uczniowie oddziału przedszkolnego zostali poddani szczegółowym badaniom logopedycznym  mowy, w celu oceny ich rozwoju w tym aspekcie oraz otrzymania szczegółowych wskazówek do pracy w domu i szkole.

      Przeprowadzone spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie omawianego dnia dało się zauważyć zwiększone ożywienie uczniów, widoczny  zapał do wykonywania postawionych przed nimi zadań czy aktywność w formie pojawiąjących się licznych pytań.  Wszyscy chętnie brali udział w zaproponowanych dyskusjach. Swobodnie wypowiadali się na forum klasy. Pojawiająca się chęć do działań twórczych przynosiła oczekiwane efekty. Uśmiech i zadowolenie często gościło na twarzach dzieci.