Tłumacz Migam

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

CIB w Bełchatowie działa w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i swym obszarem obejmuje m.in. Powiat Piotrkowski. CIB to system wsparcia biznesu poprzez aktywne działania Doradców Biznesowych.

Doradcy Biznesowi wspierają w zakresie zmian i rozwoju firmy m.in. poprzez:

  • źródeł finansowania działań rozwojowych dla przedsiębiorców
  • Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie
  • Informacje o klastrach i ofercie instytucji otoczenia biznesu
  • Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje
  • Informacje o targach, kongresach, misjach, wydarzeniach krajowych i zagranicznych
  • Inne potrzebne rozwojowi przedsiębiorczości.

 

Kontakt do doradców biznesowych:

Małgorzata Ignerowicz

Tel. 667 037 837

E: malgorzata.ignerowicz@lodzkie.pl

Ul. Ciepłownicza 5

97-400 Bełchatów

 

Błażej Mielczarek

Tel. 667 777 050

E: blazej.mielczarek@lodzkie.pl

cib_mi.jpeg

stopka.png