Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy

 

W dniu 16 marca 2014r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy, na którym przyjęto sprawozdania z działalność za rok 2013: Zarządu Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego, Skarbnika, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji realizacji zadań statutowych jednostek OSP i Gminnej Komisji  Rewizyjnej, zostało również przedstawione sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych z budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków na poszczególne jednostki.

img_9008.jpeg

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  –Artur Cubała przedstawił projekt wydatków, napraw, remontów i zakupów w jednostkach OSP na 2014r.

Omówiono również Gminne uroczystości „Dnia Strażaka”,  które w roku bieżącym odbędą się 4 maja w OSP Mierzyn.

 

 
Galeria