Tłumacz Migam

Pompa ciepła

Pompa ciepła


Pompa ciepła pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła, czyli źródła o niższej temperaturze. Tym źródłem może być zarówno ziemia, skała, zbiornik wodny jak i powietrze na zewnątrz budynku. Wykonując pracę sprężania i skraplania podobnie jak praca lodówki, oddaje czynnik w postaci wody lub powietrza do źródła o wyższej temperaturze. Pompę ciepła można stosować do ogrzewania jak i chłodzenia budynku. Czynnikiem roboczym może być woda lub powietrze - w zależności od rodzaju pompy. Każda ma inna budowę i inną zasadę działania ale efekt pracy mają ten sam czyli podgrzanie wody użytkowej (c.w.u), ogrzewanie domu (c.o.) lub wykorzystanie w klimatyzacji. Obsługa pompy jest bardzo prosta. Zainstalowana pompa wyposażona jest w panel kontrolny, którego obsługi możesz nauczyć się w parę chwil. Zawsze można poprosić o pomoc instalatora. Rozważając opłacalność instalacji należy pamiętać, że w ten sposób znacznie zmniejszamy wysokość swoich rachunków!

Zasada działania

Zasada działania polega na tym, że zimny płyn przepływa w rurach o wysokim przewodnictwie cieplnym (np. miedzianych) przez ciepłe, dolne źródło ciepła (grunt, woda, powietrze), nagrzewając się. Przepływa do sprężarki, w której podwyższa się ciśnienie i temperaturę płynu (przemiana adiabatyczna). Ciepło jest oddawane do górnego źródła ciepła (systemu grzewczego budynku). Następnie ciśnienie jest obniżane w zaworze rozprężnym dzięki czemu wraca on do pierwotnej bardzo niskiej temperatury. Proces trwa stale dzięki dostarczaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej. 

Opłacalność - dlaczego warto inwestować

Opłacalność inwestycji będzie stale rosnąć. Z roku na rok instalacje są coraz tańsze ze względu na większy popyt, a cena energii elektrycznej będzie stale rosnąć. Coraz więcej osób inwestuje w urządzenia bezobsługowe i bezawaryjne takie jak pompy. Opracowywane są też nowsze modele pomp aby wpłynąć korzystnie na efektywność i sprawność. Na dzień dzisiejszy wykorzystując instalację zmniejszamy koszty ciepła o 15-50%. Izolacja budynku korzystnie wpływa na pracę i efektywność

Korzyści związane z pompami

Do głównych zalet należy ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Inwestując w instalację przyczyniamy się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wszystkie urządzenia poprawiające gospodarkę energetyczną budynku podnoszą wartość nieruchomości. Bezpośrednio po instalacji pompy, wartość nieruchomości wzrasta o koszt urządzenia i instalacji, dodatkowo doskonale komponuje się z instalacjami pozyskującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Połączenie pompy ciepła z wiatrakiem lub fotowoltaiką prowadzi do dalszego obniżenia kosztów utrzymania budynku. Oddane przez system ciepło możemy wykorzystać do ogrzewania c.w.u. i c.o. Większość instalacji ma żywotność określoną na 20-25 lat, po czym należałoby wymienić sprężarkę. Sama instalacja ma szanse wytrzymać do 50 lat. System jest całkowicie bezpieczny, nie powoduje zagrożenia dla mieszkańców, nie osiąga temperatur mogących spowodować pożar. Praca pompy nie emituje żadnych tlenków węgla.