Tłumacz Migam

Ankieta

Głosowanie nie istnieje.

WAŻNE:

Wypełnienie jej zajmie jedynie parę minut.
Celem ankiety jest zbadanie ilości osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.
Wypełnienie ankiety nie powoduje żadnych zobowiązań wobec gminy. Ostateczną decyzję będzie trzeba podjąć w dalszym etapie.
Państwa dane są bezpieczne i będą użyte jedynie na potrzeby tego badania.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety.