Tłumacz Migam

Mieszkańcy Gminy Rozprza!

Polska Spółka Gazownictwa robi rozeznanie w zakresie zainteresowania mieszkańców Niechcic oraz północnej części naszej gminy czyli miejscowości: Longinówka, Milejów, Milejowiec oraz Janówka do podłączenia gospodarstw domowych do gazociągu przebiegającego przez teren gminy. W przypadku dużego zainteresowania, a tym samym opłacalności inwestycji gospodarstwa domowe północnej części gminy, które wyraziłyby zainteresowanie byłaby podłączone z gazociągu z miejscowości Piaski. Natomiast dla mieszkańców Niechcic Polska Spółka Gazownictwa wybudowałaby stację redukcyjną. Sieć gazowa wybudowana zostałaby przez PSG, natomiast stworzenie przyłącza byłby w kwestii mieszkańców.

Proces przyłączania do sieci gazowej opisany jest także na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

psg logo.jpeg