Tłumacz Migam

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ROZPRZY

  12 marca br. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się coroczne Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Rozprzy, któremu przewodniczył prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy – Artur Cubała.

  W czasie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego, Skarbnika, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji realizacji zadań statutowych jednostek OSP i Gminnej Komisji  Rewizyjnej za 2016 rok. Warto nadmienić, że Gminna Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu stwierdziła, że plan pracy Zarządu w 2016 roku został w pełni zrealizowany.  Ponadto przedstawiono również sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych z budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków na poszczególne jednostki. Omówiono także projekt wydatków, napraw, zakupów oraz remontów, które planowane są w 2017 roku. Ważnym punktem obrad było  omówienie organizacji gminnych uroczystości obchodów Dnia Strażaka, które w tym roku odbędą się 3 maja w Rozprzy.

  Strażacy z terenu naszej gminy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt do ratowania życia oraz mienia mieszkańców, dzięki czemu możemy czuć się dużo bezpieczniej.