Tłumacz Migam

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu pn. "Szkolny Klub Sportowy"

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu pn. "Szkolny Klub Sportowy" na rok 2017, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Operatorem wojewódzkim programu jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy.

Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Projekt ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej aktywności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Program polega na zorganizowani u i prowadzeniu przez 35 tygodni, w dwóch edycjach: wiosennej 30.01.2017 – 23.06.2017 i jesiennej 01.09.2017 – 5.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zorganizowano dwie grupy ćwiczebne. Pierwsza grupa to uczniowie w wieku 9 – 10 lat, druga - uczniowie w wieku 11 – 13 lat.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach SKS.

P1170045.jpeg

P1170017.jpeg