Tłumacz Migam

Dzieci ze szkoły podstawowej z Rozprzy dowiedziały się na czym polega dozór techniczny urządzeń

W dniu 07.03.2017 roku w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbyło się spotkanie w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego, projekt "Akademia UDT dla Dzieci". Popularyzując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa technicznego Oddział UDT w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził spotkanie z dwoma grupami dzieci klas zero i pierwszej w osobnych grupach, razem dla 46 osób. Spotkania z każdą z grup trwały dwie godziny lekcyjne po 45 minut każda. W czasie spotkań, oprócz podstawowych informacji dotyczących działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym - dostosowanych dla dzieci, prezentowane były urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz przykłady i wypadki wynikające z niewłaściwej ich eksploatacji. Szkolenie w ramach projektu "Akademia UDT dla Dzieci" spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci i grona pedagogicznego.