Tłumacz Migam

Urząd Gminy w Rozprzy bierze udział w projekcie Partnerzy dla e-Rozwoju

ciag PO WER i UE kolor.jpeg

Projekt Partnerzy dla e-Rozwoju o numerze: POWR.02.18.00-00-0032/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 7 Partnerów

JST z woj. łódzkiego tj. Gmina Burzenin, Gmina Widawa, Gmina Szadek, Gmina Konopnica, Gmina Rozprza, Gmina Paradyż, Gmina Białaczów jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 7 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.201631.12.2017.

  • od 2016.09.01 do: 2017.12.31

  • 1 349 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 212 062,80 zł

  • Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej)
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy podniesienie kompetencji kadr JST (250os/160K/90M) przez szkolenia z obszarów 
    • a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
    • b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w ww. JST