Tłumacz Migam

Szkoły Podstawowe w Nowej Wsi i Mierzynie uzyskały wsparcie finansowe na wzbogacenie księgozbioru bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku

Mierzyn


Informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w rządowym projekcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki, a także zwiększenie dostępu uczniów do książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Czytanie jest swoistym kluczem, który zapewnia człowiekowi sukces przez całe życie.

W tym celu wspólnie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami utworzymy listę nowości książkowych do biblioteki.

Będziemy promować czytelnictwo i rozwijać zainteresowania czytelnicze poprzez zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne, warsztaty aktywizujące czytelnictwo, konkursy czytelnicze oraz akcje popularyzujące literaturę piękną i popularno-naukową.

W ramach programu zakupimy m.in.: nowości wydawnicze, książki niebędące podręcznikami, pozycje będące wznowieniami cennych książek dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne, beletrystykę oraz pozycje popularnonaukowe, pozycje książkowe wydawnictw  w języku obcym nowożytnym oraz w postaci papierowej i elektronicznej.

 

Nowa Wieś 


Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi uzyskała wsparcie finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły(w tym biblioteki szkolne) oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.W ramach programu można zakupić m.in.: nowości wydawnicze, książki niebędące podręcznikami, pozycje będące wznowieniami cennych książek dla dzieci i młodzieży, w tym lektur szkolnych, beletrystyki oraz pozycje popularnonaukowe, pozycje książkowe wydawnictw  w języku obcym nowożytnym oraz w postaci papierowej i elektronicznej.

Szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 4000zł.

NPRC 2.png