Tłumacz Migam

Zakończyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rozprza

Styczeń i luty każdego roku to czas spotkań strażaków z terenu naszej gminy. W czasie Walnych Zebrań Sprawozdawczych podsumowywali oni ubiegły rok. A było co podsumowywać. Strażacy w każdej z jednostek wkładają mnóstwo pracy i własnego czasu, aby mieszkańcy Gminy Rozprza mogli czuć się bezpiecznie. Często narażając własne życie pomagają w potrzebie: w czasie pożarów, zalań budynków, wypadków samochodowych, ale także w czasie zabezpieczenia imprez. Praca strażaka-ochotnika to nie tylko wyjazdy do akcji, to także udział w zawodach sportowych, których nasi strażacy są jednymi z najlepszych. Jest to również, ciężka praca w strażnicy. Każdy remont, mimo że środki na niego, często w większości pochodzą ze źródeł zewnętrznych, np.: Gminy, to wykonywany jest rękoma druhów. Poświęcając swój czas, swoje narzędzia i często swoje pieniądze dbają o to, aby sprzęt w czasie akcji nie zawiódł.

                Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w jednostce w Rozprzy. W czasie jego trwania druhowie dokonali zestawienia działań w 2016 roku. Mają oni powody do dumy. Miniony rok, to przede wszystkim okrągły jubileusz 110-lecia powstania jednostki. Główne jego obchody odbyły się we wrześniu, a udział w nich wzięły dziesiątki mieszkańców, którzy chcieli podziękować za zaangażowanie i pracę strażaków na rzecz społeczności lokalnej. 2016 rok to także remont sali spotkań w strażnicy w Rozprzy oraz  liczne wyjazdy do akcji. Strażacy z Rozprzy m.in. dzielnie włączają się także w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując licytacje, koncerty a także światełko do nieba.

                Praca strażaka-ochotnika to wielkie wyzwanie oraz poświęcenie często własnego życia. Wszystkim druhom oraz druhnom z terenu Gminy Rozprza życzymy na 2017 rok pomyślności i opieki św. Floriana.