Tłumacz Migam

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów


Wniosek w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego dla uczniów dostępny będzie już wkrótce.

Wniosek do pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza.

Telefon kontaktowy do OPS w Rozprzy 44 615-80-66