Tłumacz Migam

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy

W dniu 16 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy. W spotkaniu uczestniczyli delegaci GSW Rozprza oraz zaproszeni goście w osobach:

Artur Cubała – zastępca wójta Gminy Rozprza,

Krzysztof Krajewski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.,

- Maciej Kaczmarek – kierownik Inspektoratu Terenowego Piotrkowsko-Opoczyńskiego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Maciej Boras – przedstawiciel Inspektoratu Terenowego Piotrkowsko-Opoczyńskiego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Dariusz Pytka– dyrektor Związku Spółek Wodnych z/s w Gomulinie.

Działalność Spółki w roku sprawozdawczym 2016 koncentrowała się przede wszystkim na konserwacji rowów oraz usuwaniu awarii na sieci drenarskiej u członków spółki. Zarząd pracował w składzie:

  1. Tomasz Pstrokoń – przewodniczący
  2. Alfred Leśniewski – zastępca przewodniczącego
  3. Zbigniew Jagiełło – cżłonek
  4. Mieczysław Suwart – członek

W 2016 roku Spółka zrzeszała 1633 członków i działała na obszarze 2375 ha na którym zajęła się opieką i konserwacją:

- 163 km rowów,

- 360 przepustów i mostków

- oraz 228 studzienek drenarskich

W czasie spotkania ustalono także wysokość składek z 1 hektara użytków zielonych, gruntów zdrenowanych i odwodnionych rowami na sumę 21,00 zł. Ponadto zobowiązano Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy do przekazania zaległości w opłacaniu składek członkowskich na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej za okres dłuższy niż 2 lata do postępowania windykacyjnego.

Zbieranie składek powierzono sołtysom poszczególnych sołectw. Składki można również wpłacać na rachunek bankowy GSW Rozprza Nr 87 8973 0003 0010 0200 4943 0001 w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Rozprzy.

W 2016 r ściągalność składek wynosiła 97%, natomiast 35% dochodów spółki stanowiły otrzymane dotacje z Gminy Rozprza i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.