Tłumacz Migam

Znamy już finalistów IX POWIATOWego KONKURSu Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

W ostatnią sobotę, 18 lutego 2017r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została kolejna, coroczna edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego już po raz dziewiąty przez Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego
i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Już czwarty rok patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe, które jest głównym sponsorem nagród dla zwycięzców.

Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów.
60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie tak licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób
na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.

Do konkursu zgłosiło się aż 13 szkół gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Dąbrowy nad Czarną, Gomulina, Gorzkowic, Moszczenicy, Niechcic, Przygłowa, Srocka, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. 85 uczniów rozwiązywało testy gramatyczno-leksykalne na dwóch poziomach.

Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.

Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Kacper Janiec, Przygłów

II miejsce – Kinga Cecotka, Rozprza

III miejsce – Albert Piekarski, Wolbórz

IV miejsce – Oliwia Stasiak, Gorzkowice

V miejsce – Natalia Grzejszczak, Gorzkowice

 

z języka angielskiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Milena Janczak, Moszczenica

II miejsce – Martyna Kręzel, Srock

III miejsce – Kacper Utz, Moszczenica

IV miejsce – Julia Stawicka, Wola Krzysztoporska

V miejsce – Paulina Cłapa, Wolbórz

 

z języka niemieckiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Natalia Łuczyńska, Gomulin

II miejsce – Julia Kula, Wolbórz

III miejsce – Dawid Broszkowski, Tomawa

IV miejsce – Zuzanna Mazerant, Gomulin

V miejsce – Mateusz Ciołkowski, Tomawa

 

z języka niemieckiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Aleksandra Jaroniek, Czarnocin

II miejsce – Lena Kuchta, Czarnocin

III miejsce – Wiktoria Nowakowska, Tomawa

IV miejsce – Mikołaj Herman, Tomawa

V miejsce – Jakub Mastalerz, Przygłów

                             

W/w uczniowie otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez Radę Rodziców w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów
i kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Zapowiedziano kolejną, jubileuszową edycję w roku 2018.