Tłumacz Migam

Coraz bliżej utworzenia w Gminie Rozprza Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Utworzenie Podstrefy Łódzkiej Stefy Ekonomicznej w Łodzi na terenach dawnej oczyszczalni ścieków w Niechcicach to jeden z priorytetów wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka. Wszystko wskazuje na to, że zamierzenie uda się zrealizować w niedalekiej przyszłości.

Plany utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy w okolicach Niechcic, Białej Róży i Giesek w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1 pojawiły się już w 2011 roku. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia było utworzenie dla tych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który to przekształcił ziemie rolnicze na grunty przemysłowe. Obecnie planowane tereny inwestycyjne mają powierzchnię 205 ha i są jednymi z większych w centralnej Polsce. Kolejnym krokiem była podjęta przez radnych w czasie ostatniej sesji Rady Gminy Rozprza uchwała w sprawie wyrażenia zgody na włączenie tego obszaru do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchwała ta jest jednym z niezbędnych dokumentów umożliwiających złożenie pisma do Zarządu ŁSSE w Łodzi o dołączenie terenów w Niechcicach do Łódzkiej Strefy. Następnie decyzję o włączeniu podejmie Ministerstwo Rozwoju.

            Władze gminy zdecydowały również o rozreklamowaniu terenów inwestycyjnych w formie bilbordu ustawionego przy drodze krajowej A1. Montaż reklamy rozpocznie się wczesną wiosną.

„Wszystkie te działania mają na celu promocję tych terenów, a w związku z tym pozyskanie przedsiębiorców, którzy będą chcieli zainwestować i utworzyć nowe miejsca pracy w naszej gminie” – mówi wójt, Janusz Jędrzejczyk.