Tłumacz Migam

Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej w Milejowie

W sobotę 11 lutego w Szkole Podstawowej im. ppłk.St. Sienkiewicza w Milejowie odbyła się zabawa choinkowa, na którą licznie przybyli uczniowie z rodzicami, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz sekretarz gminy - Bożena Nagrodzka. Uroczystego otwarcia szkolnego balu dokonała dyrektor szkoły - Ilona Szewczyk. Podobnie, jak w ubiegłym roku bawiono się przy muzyce DJ Marcina, dzięki finansowemu wsparciu wójta Gminy Rozprza - Janusza Jędrzejczyka. W trakcie balu uczniowie klasy III zaprezentowali zabawne scenki przypominające wszystkim zasady dobrego wychowania, a uczniowie klasy I zatańczyli taniec z mopami. Każdy uczeń otrzymał paczkę łakoci ufundowaną przez Radę Rodziców. Uczniowie spędzili sobotnie przedpołudnie w miłej i wesołej atmosferze, a czas szybko upłynął na wspólnej zabawie przeplatanej konkursami.