Tłumacz Migam

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KM PSP ORAZ ZOP ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.

31 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność Komendy Miejskiej PSP oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W naradzie uczestniczyli min.: zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, prezydent miasta Piotrkowa Krzysztof Chojniak, starosta piotrkowski Stanisław Cubała, kapelan strażaków powiatu piotrkowskiego ksiądz Prałat Grzegorz Gogol, przedstawiciele służb mundurowych, burmistrzowie i wójtowie. Naradę wspólnie poprowadzili komendant miejski PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Włodzimierz Kapiec oraz prezes ZOP ZOSP nadbrygadier w st. spoczynku Tadeusz Karcz. W trakcie narady podsumowano podjęte działania i przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na terenie powiatów, oceniono funkcjonowanie jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, analizie poddano również rodzaj, charakter i ilość zdarzeń. Podziękowano samorządowcom i osobom wspierającym działalność Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Podziękowania złożono na ręce: Wójta gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, wójta gminy Gorzkowice Alojzego Włodarczyka, burmistrza gminy Wolbórz Andrzeja Jarosa i Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków Wojciecha Badury. Wszystkim uczestnikom narady oraz osobom wspierającym działalność, druhowie gorąco dziękują i pragną zapewnić, iż dołożą wszelkich starań, aby nie zaistniały sytuacje, którym nie będzie można sprostać niosąc pomoc potrzebującym.

 

http://strazpiotrkow.pl/index.php/127-podsumowanie-dzialalnosci-komendy-miejskiej-psp-oraz-zarzadu-oddzialu-powiatowego-zosp-rp