Tłumacz Migam

Rodzice z Nowej Wsi dowiedzieli się jak uprawiać żywność ekologiczną

Warsztaty dla Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 31 stycznia 2017 r.  w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Nowej Wsi zostały przeprowadzone warsztaty dla rodziców  na temat: Uprawa żywności ekologicznej, zgodnie z wymaganiami ekologicznego systemu produkcji, produkcja roślinna, nawożenie roślin poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych, zakaz stosowania niedozwolonych środków ochrony roślin.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Ekosmaki Nowej Wsi” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Patrycja Szulc reprezentująca firmę Clean Body. Program warsztatów to m.in.: upowszechnienie w wśród  rodziców idei żywności i rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia, wprowadzenie rodziców w tematykę uprawy żywności ekologicznej, podstawowe cele i zasady rolnictwa ekologicznego, zapoznanie rodziców z zaletami rolnictwa ekologicznego, czym żywność ekologiczna różni się od tradycyjnej marketowej pod kątem sposobu uprawy i zawartości składników odżywczych oraz stopnia zanieczyszczeń chemicznych, korzyści zdrowotne płynące ze spożywania ekologicznie czystych produktów, znaczenie warzyw i owoców w diecie dziecka oraz wpływ prawidłowego odżywiania się na zdrowie(przedstawienie piramidy żywienia).

Spotkanie zakończyło się degustacją soków przygotowanych z warzyw i owoców.