Tłumacz Migam

Mieszkańcy sołectwa Rozprza, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) w miejscowości Rozprza zmiany nazwy wymaga ulica Świerczewskiego. Dlatego zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat przedstawionych propozycji, także do ewentualnego wskazywania własnych wniosków wraz z uzasadnieniem.

PDFZarządzenie wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami o zmienie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy.pdf (1,18MB)

DOCAnkieta.doc (41,50KB)

Formularz ankiety konsultacyjnej można złożyć do dnia 15 marca 2017 r.:

1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Rozprzy, ul. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza, pok. 20, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pocztą elektroniczną na adres: m.tokarski@rozprza.pl, wpisując w tytule „Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy”.

 


AKTUALIZACJA 23.03.2017 r. 

UE.042.24.3/17/MT                                                                                                   

Informacja Wójta Gminy Rozprza z dn. 22.03.2017r.

o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy

Zgodnie z Zarządzeniem nr  1/2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia  16  stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy, w dniach od 30 stycznia do 15 marca br. zostały przeprowadzone konsultacje.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, mieszkańcy sołectwa Rozprza wyrazili opinię poprzez wypełnienie formularza arkusza ankiety konsultacyjnej w sprawie zmiany nazwy ulicy. Do Urzędu Gminy w Rozprzy w terminie od 30 stycznia do dnia          15 marca 2017 wpłynęło łącznie 106 ankiet z czego ważnych było 97 ankiet.

LP

Nazwa proponowana

Liczba głosów

%

1

ks. Bolesława Korwin Szymanowskiego

19

19,58

2

Legionów Polskich

51

52,57

3

Piotrkowska

2

0,2

4

950 lecia

7

0,72

5

Częstochowska

4

0,41

6

Karola Szymanowskiego

3

0,3

7

Jarosława Kaczyńskiego

1

0,1

8

Śląska

1

0,1

9

Obrońców Rozprzy 1939

1

0,1

10

Ks. Józefa Życińskiego

1

0,1

11

Ignacego Padarewskiego

1

0,1

12

Antoniego Maszewskiego

1

0,1

13

Jana Pawła II

2

0,2

14

Władysława Barskiego

1

0,1

15

Janusza Korczaka

2

0,2

 

RAZEM

97

 

wykres zmiana nazwy ulicy.png