Tłumacz Migam

Trwają Walne Zebrania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rozprza

Styczeń i luty każdego roku to czas spotkań strażaków z terenu naszej gminy. W czasie Walnych Zebrań Sprawozdawczych podsumowują oni ubiegły rok. A jest co podsumowywać. Strażacy w każdej z jednostek wkładają mnóstwo pracy i własnego czasu, aby mieszkańcy Gminy Rozprza mogli czuć się bezpiecznie. Często narażając własne życie pomagają w potrzebie: w czasie pożarów, zalań budynków, wypadków samochodowych, ale także w czasie zabezpieczenia imprez. Praca strażaka-ochotnika to nie tylko wyjazdy do akcji, to także udział w zawodach sportowych, których nasi strażacy są jednymi z najlepszych. Jest to również, ciężka praca w strażnicy. Każdy remont, mimo że środki na niego, często w większości pochodzą ze źródeł zewnętrznych, np.: Gminy, to wykonywany jest rękoma druhów. Poświęcając swój czas, swoje narzędzia i często swoje pieniądze dbają o to, aby sprzęt w czasie akcji nie zawiódł. Wiele jednostek wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich przygotowuje także  dla  mieszkańców wspaniałe festyny i zabawy, które cieszą się co raz większą popularnością. Zebrania Sprawozdawcze to także okres przygotowywania planów na rok 2017. Plany w każdej jednostce są różne, bo i potrzeby są inne, ale chęci i zapału nie brakuje. W zebraniach uczestniczą również mieszkańcy i sołtysi danego sołectwa oraz wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, lub zastępca wójta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała. Dziękujemy wszystkim druhom i druhnom za ich pracę, poświęcenie oraz czas. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy czuć się bezpieczniej!