Tłumacz Migam

Dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Gminą Rozprza oraz Stowarzyszeniem Euroaktywni z Rozprzy już drugi rok z rzędu mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych

Z inicjatywy wójta gminy Rozprza, Janusza Jędrzejczyka już drugi rok z rzędu mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Od początku roku 2016 w Rozprzy funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest on rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Gminą Rozprza oraz Stowarzyszeniem Euroaktywni z Rozprzy profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną także w 2017 roku.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

-młodzież do 26. roku życia,

-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-seniorzy po ukończeniu 65 lat,

-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-kombatanci,

-weterani,

-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

-kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwia sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnia stałe źródło finansowania. W punkcie w Rozprzy nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. W tym roku nastąpiły jednak zmiany godzin przyjmowania mieszkańców:

tabliczka ogólna 17.jpeg