Tłumacz Migam

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Rozprza. Mimo, iż jest to okres między świętami Bożonarodzeniowymi a Nowym Rokiem i wiele osób w tym czasie bierze zasłużony urlop, to Radni gminni oraz samorząd Gminy Rozprza ciężko pracuje. W czasie tej sesji bowiem został uchwalony budżet na kolejny rok.

                 Planowane dochody Gminy Rozprza w 2017 roku to ok 47 700 000 zł, natomiast wydatki przekroczą kwotę 49 300 000 zł. Na pokrycie powstałego deficytu w wysokości ok 1 675 000 zł władze gminy zamierzają zaciągnąć kredyt. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuacje rozpoczętych inwestycji. „Planując każdą inwestycję, staramy się przede wszystkim pozyskać na jej wykonanie fundusze ze środków zewnętrznych, zarówno z tych krajowych jak i unijnych. Pozyskiwane przez gminę środki pieniężne w znaczącym stopniu pokrywają realizację zaplanowanych zadań, dzięki czemu możemy wyznaczać sobie kolejne cele.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. „W przyszłym roku największe środki przeznaczymy po raz kolejny na oświatę i wychowanie oraz wspieranie rodzin. To co interesuje mieszkańców w znacznym stopniu, to poprawa stanu dróg. Na przyszłoroczne remonty dróg gminnych planujemy przeznaczyć kwotę ponad 3,7 mln złotych. Należy jednak pamiętać o pozyskiwanych na ten cel również środkach zewnętrznych. Priorytetowe przyszłoroczne inwestycje to: budowa ulic Słonecznej i Lipowej w Milejowie, na które otrzymaliśmy milion złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Planujemy również remont ulicy Leśnej w Rozprzy, projektów technicznych na drogi w miejscowości Nowa Wieś i Longinówka oraz parkingu w Niechcicach. Również dzięki współpracy z Powiatem Piotrkowskim na przyszły rok zaplanowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Mierzyn-Cieszanowice. Należy pamiętać, że roboty budowalne to ostatni etap prac, który poprzedzają przygotowania dokumentacji, pozyskiwanie środków zewnętrznych, często są to także wykupy części działek, czy też rozmowy z mieszkańcami. Największe nasze przyszłoroczne inwestycje to jednak budowa przedszkola w Niechcicach. Na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie gminy milion złotych. Tuż po świętach rozpoczęła się modernizacja pierwszego piętra szkoły podstawowej w Rozprzy. Potrwa ona do końca stycznia a kosztować nas będzie blisko 300 000 zł. To drugi etap modernizacji szkoły w Rozprzy. By poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w budżecie na 2017 rok zaplanowaliśmy również 100 000 na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego.” – dodaje wójt. „Mimo napiętego budżetu ze wszystkich sił staramy się wydatkować środki finansowe tak by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.”-kończy.

                Uchwałę budżetową Radni gminni podjęli jednogłośnie.