Tłumacz Migam

Spotkania opłatkowe harcerzy

W naszej Gminie funkcjonują trzy drużyny harcerskie: 36 Drużyna Harcerska „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego z Rozprzy, 66 Drużyna Harcerska „Pogranicze” z Milejowa oraz 26 Drużyna Harcerska „Zefir” z Niechcic, które łącznie skupiają około 180 druhów. Głównym ich celem jest kształtowanie postaw i charakterów dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami: braterstwem, przyjaźnią, patriotyzmem, wiarą oraz służbą innym. Przed okresem Świąt Bożego Narodzenia każda z drużyn zorganizowała wspólne spotkanie opłatkowe na które zaproszeni zostali również rodzice uczęszczających dzieci, wójt gminy – Janusz Jędrzejczyk oraz sponsorzy. W drużynie z Milejowa, oprócz wspólnych życzeń, łamania się opłatkiem i kolędowania wykonane zostały rozkazy hufca, m.in. zakończenie okresów próbnych, zmiany drużynowych i przyjęcia zuchów w szeregi harcerzy.
Rodzice oraz harcerze i zuchowie z każdej drużyny przygotowali specjalnie na uroczystości potrawy wigilijne. Były: zupa grzybowa, ryba, ciasta i wiele innych tradycyjnych dań, które pojawiają się na świątecznym stole. Wspólna wigilia wśród harcerzy to już tradycja, która kultywowana jest z roku na rok.

Wszystkim Harcerzom życzymy wspaniałego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Czuwaj!

 

36 Drużyna Harcerska „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego z Rozprzy

 


66 Drużyna Harcerska „Pogranicze” z Milejowa

 


26 Drużyna Harcerska „Zefir” z Niechcic