Tłumacz Migam

Nocny Maraton Czytania

Wieczorem 8 grudnia 2016 r. po raz pierwszy w szkole podstawowej w Rozprzy odbył się Nocny Maraton Czytania. Wydarzenie było jednym z wielu przedsięwzięć realizowanego
szkole w Rozprzy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Było magicznie: świąteczne dekoracje, zgaszone światła, sala rozświetlona blaskiem świec. I tylko jedna  lampa ustawiona przy kanapie, na której uczestnicy maratonu czytali  kolejne strony jednej
z opowieści „Magicznego drzewa” Andrzeja Maleszki zatytułowanej „Czerwone krzesło”. Uczestników, a było ich ponad sześćdziesięciu z klas III- VI, przywitały dźwięki przepięknych, instrumentalnych kolęd. Gośćmi byli  przedstawiciele harcerzy
i rodziców. Uczniowie i nauczyciele przeczytali łącznie 110 stron książki. Wszystkim udzielił się wyjątkowy nastrój. W przerwie były zabawy prowadzone przez harcerzy i pyszny podwieczorek. Nawet herbata smakowała wyjątkowo. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zakładkę do książki oraz wizytówkę, upamiętniającą to niezwykłe zdarzenie. Organizatorami były panie: A. Barczyk, T. Długosz, B. Patura, L. Świrska, M. Aleksandrowicz.

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole odbył się także Konkurs Pięknego Czytania prowadzony przez A. Barczyk, T. Długosz
i B. Piesiak
. W pierwszym etapie, w dniu 18.10.15 r., wzięło udział 27 dzieci z klas III- IV. Uczniowie czytali fragmenty ulubionych książek. Do drugiego etapu mającego miejsce 25.10.15 r. przeszło 16 dzieci czytających fragmenty książki „Awantura o Basię” Kornela Makuszyńskiego. Ocenie podlegały: płynność, poprawność, biegłość, wyrazistość oraz interpretacja świadcząca o zrozumieniu tekstu. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,  uwrażliwianie na piękno prozy.

Laureatami konkursu w klasach III zostali:

I miejsce- Oliwier Skrobek

II miejsce- Nikola Kuliś

III miejsce- Martyna Włóka

Laureatami konkursu w klasach IV zostali:

II miejsce- Maja Kowalska

III miejsce- Adam Pawłowski

Zgodnie z wieloletnią tradycją, ale również w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w szkole podstawowej w Rozprzy odbył się Konkurs Recytatorski. Do udziału w nim zostały zaproszone klasy V-VI. W dniu 3.11.2016 r. przystąpiło do konkursu
24 uczniów. Było kameralnie, ponieważ impreza odbyła się w szkolnej bibliotece i radośnie, gdyż uczniowie wygłaszali wiersze Jana  Brzechwy. Żadnemu uczestnikowi konkursu nie można było odmówić talentu i umiejętności aktorskich. Ocenie poddano: opanowanie pamięciowe utworu, interpretację głosową tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurs poprowadziły panie Anna Barczyk, Teresa Długosz, Barbara Patura.

Laureatami konkursu w klasach V zostali:

I miejsce- Alicja Lemczak

II miejsce- Julia Lewandowska

III miejsce- Oliwia Lipińska

Laureatami konkursu w klasach VI zostali:

I miejsce- Wiktoria Zaborowska

II miejsce- Emilia Zaborowska, Jakub Bartosiewicz

III miejsce- Telimena Kwaśniak