Tłumacz Migam

Przedszkole w Niechcicach przystąpiło do Akcji "Ćwiczyć każdy może".

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 "Rokiem Szkoły w Ruchu".

rok_szkolny.png

Przedszkole w Niechcicach w ramach tej inicjatywy przystąpiło do Akcji "Ćwiczyć każdy może".

Celem akcji jest rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej, która w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia  na wszystkich etapach życia człowieka.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł "Przedszkole w Ruchu", przedszkolom, które podejmują dziuałania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach.

  1. Ruch w przedszkolu

◦ wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne (obszar nr 1) 

Scenariusz <"Bawimy się stopami">

Scenariusz <"Gry i zabawy z piłką">

◦ edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Scenariusz <"Bezpieczne zabawy na śniegu">

Scenariusz <"Wiosenna olimpiada sportowa">

Senariusz <"Warzywa i owoce jemy, zdrowo żyjemy">

◦ kwalifikowanie i doskonalenie nauczycieli edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

Warsztaty metodyczne: "Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej" - organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ( osoby biorące udział w doskonaleniu: mgr Gabriela Jarzębska, mgr Aleksandra Burkin, mgr Monika Hampel, mgr Barbara Pawlik, mgr Agnieszka Tarnowska)

Kurs doskonalący: "Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" -  organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim (osoby biorące udział w doskonaleniu: mgr Gabriela Jarzębska, mgr Aleksandra Burkin, mgr Monika Hampel, mgr Barbara Pawlik, mgr Urszula Olczyk)

  1. Ruch poza przedszkolem

◦ aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

 Scenariusz <"Na basenie z mamą">

Dzieci z naszego przedszkola aktywnie uczestniczą w codziennych zajęciach gimnastycznych w ramach Podstawy programowej oraz w zabawach ruchowych. W ramach Akcji "Ćwiczyć każdy może"  zwiększono ilość ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodami aktywnmi oraz zabaw ruchowych zarówno w salach przedszkolnych jak i na świeżym powietrzu, a także zaangażowano dzieci do udziału w różnych formach aktywności ruchowej.

 
Galeria