Tłumacz Migam

ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia R

ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

PDFZARZADZENIE_2016.pdf (196,85KB)

PDFZał_1_ogłoszenie_2016.pdf (348,31KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2016.pdf (290,26KB)