Tłumacz Migam

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ROZPRZY

Posiedzenie otworzył Artur Cubała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, a jednocześnie zastępca wójta Gminy Rozprza.
Podczas spotkania omówiono i ustalono kalendarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych proponowanych w poszczególnych jednostkach. Przedstawiono plan pracy zarządu na 2017 rok, ustalono kwotę przeznaczoną na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodach sportowo- pożarniczych, a także omówiono wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków. W czasie posiedzenia uchwałą Zarządu wprowadzono również zamiany w regulaminie o przyznawaniu dotacji dla jednostek OSP z terenu naszej gminy, a także ustalono jednostki OSP odpowiedzialne za przygotowanie gminnych zawodów pożarniczych na najbliższe 5 lat.  Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożonarodzeniowymi.