Tłumacz Migam

Przedszkole w Rozprzy przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "Ćwiczyć każdy może"

rok_szkolny.png

Przedszkole w Rozprzy przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” w  ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2013/14 „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Do współpracy zostały zaproszone instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu" promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Przedszkole w Rozprzy także rozpowszechnia i wdraża w życie przedszkolne ową akcję. Przekazuje i zaszczepia wśród społeczności przedszkolnej potrzebę ruchu i zdrowego odżywiania. Żadne inne zajęcia nie zbliżają członków rodziny do siebie tak bardzo, jak wspólna rekreacja! Przedszkole zachęca wszystkich do różnorodnych form aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, poprzez opracowanie tablicy "Szkoły w Ruchu" z dołączonymi artykułami dla rodziców, organizowanie zajęć dydaktycznych i ruchowych, wyjazdów na basen, udział dzieci w zawodach, spartakiadach sportowych, organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, spotkań z harcerzami, biblioteką, szkołami (w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym) jak również poprzez udział przedszkolaków w różnych konkursach o tematyce "Sport i zdrowie". Przredszkole w Rozprzy wprowadza także innowację pedagogiczną na temat "Żyj zdrowo - ćwicz i odżywiaj się prawidłowo" zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł "Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmują znaczące działania na rzecz aktywności fizycznej dzieci.

 
Galeria