Tłumacz Migam

Jaś i Małgosia na tropie

2 grudnia w Szkole Podstawowej im. ppłka St. Sienkiewicza w Milejowie odbył się Wieczór Jasia i Małgosi, który był podsumowaniem programu profilaktycznego Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie. W realizacji programu uczestniczyli uczniowie kl. V i VI i ich rodzice.

Głównym celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez wychowawczynie J. Pawlikowską i A. Laczek, a ich tematyka skoncentrowana była m.in. na: negatywnych konsekwencjach picia alkoholu, rodzajach presji rówieśniczej oraz wpływie środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu. W swoich domach dzieci wraz z rodzicami tworzyli drużyny domowych detektywów i wykonywali zlecone im zadania.

Wieczór Jasia i Małgosi swoją obecnością zaszczycili Edyta Łukasik – kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, Grzegorz Konopka – radny Powiatu Piotrkowskiego, Krzysztof Krajewski – radny Gminy Rozprza oraz Ilona Szewczyk – Dyrektor szkoły podstawowej w Milejowie. Na początku spotkania uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne, które przygotowali w swoich grupach. Następnie odbyły się rozgrywki sportowo-rekreacyjne dla dzieci i ich rodziców.

W podziękowaniu za zaangażowanie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez zaproszonych gości. Na zakończenie wieczoru rodzice i dzieci przy ciastkach i napojach podzielili się wrażeniami ze spotkania i realizacji programu.