Tłumacz Migam

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy wzbogaciła swój księgozbiór

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy otrzymała dofinansowanie w kwocie 7.900 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dzięki dotacji placówka wzbogaciła swój księgozbiór o 324 wol. książek, które są już udostępniane czytelnikom rozprzańskiej książnicy. Księgozbiór biblioteki powiększył się o nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popularnonaukowych.

Celem Priorytetu 1 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

DSC05317.jpeg

NPRC 2.png