Tłumacz Migam

Podatki i opłaty

ULGI PODATKOWE (UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. I.xlsx (78,08KB)

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. II.xlsx (81,81KB)

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc inną niż pomoc de minimis.xlsx (82,92KB)

DOCFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc de minimis.doc (34,00KB)

PDFFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc inną niż de minimis.pdf (114,44KB)

DOCKarta infromacyjna - ws. ulg podatkowych tj. umorzenia odroczenia rozłożenia należności podatkowych na raty.doc (62,50KB)

DOCWniosek o odroczenie zobowiązania podatkowego.doc (53,50KB)

DOCWniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego.doc (54,00KB)

DOCWniosek o umorzenie podatku.doc (51,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - Oświadczenie ws. pomocy publicznej.doc (28,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Informacja o stanie majątkowym.doc (99,00KB)

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego.doc (42,50KB)

DOCKarta informacyjna - zaświadczenia ws. podatkowych.doc (53,50KB)

 

ULGA  W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DOCKarta informacyjna - ulgi inwestycyjna w podatku rolnym.doc (63,50KB)

DOCWniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.doc (44,50KB)

DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Zestawienie wydatków inwestycyjnych.doc (65,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Ośwadczenie wnioskodawcy.doc (28,00KB)

PDFZałącznik nr 3 - Formularz informacji.pdf (114,44KB)
 

ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

DOCKarta informacyjna - zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia rolnych gruntów.DOC (61,00KB)

DOCWniosek o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym.doc (52,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - Oświadczenie ws. pomocy publicznej.doc (28,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez.doc (35,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie m.in. ws. stopnia pokrewieńs.DOC (37,50KB) 

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU LEŚNYM 

DOCKarta infromacyjna - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym.doc (58,00KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFinformacja-o-lasach-il-1.pdf (42,36KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-informacji-o-gruntach-zir-1.pdf (34,77KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-informacji-o-lasach-zil-2.pdf (32,17KB)

PDFzalacznik-nr-3-do-informacji-o-lasach-zil-3.pdf (32,16KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFdeklarcaja-na-podatek-lesny-dl-1.pdf (57,87KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-deklaracji-na-podatek-lesny-zdl-1.pdf (37,48KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-deklaracji-na-podatek-lesny-zdl-2.pdf (37,36KB)


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU od nieruchomości.doc (56,00KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFinformacja-o-nieruchomosci-i-obiektach-budowlanych-in-1.pdf (62,05KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-informacji-o-nieruchomosciach-zin-1.pdf (36,68KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-informacji-o-nieruchomosciach-zin-2.pdf (36,60KB)

PDFzalacznik-nr-3-do-informacji-o-nieruchomosciach-zin-3.pdf (32,22KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFdeklarcaja-na-podatek-od-nieruchomosci-dn-1.pdf (80,10KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-zdn-1.pdf (42,85KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-zdn-2.pdf (42,66KB)
 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM 

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM.doc (57,00KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFinformacja-o-gruntach-ir-1.pdf (49,05KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-informacji-o-gruntach-zir-1.pdf (34,77KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-informacji-o-gruntach-zir-2.pdf (33,83KB)

PDFzalacznik-nr-3-do-informacji-o-gruntach-zir-3.pdf (32,18KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFdeklarcaja-na-podatek-rolny-dr-1.pdf (70,14KB)

PDFzalacznik-nr-1-do-deklaracji-na-podatek-rolny-zdr-1.pdf (40,08KB)

PDFzalacznik-nr-2-do-deklaracji-na-podatek-rolny-zdr-2.pdf (38,80KB)
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

DOCKarta informacyjna - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.DOC (64,00KB)

PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napęd.pdf (1,05MB)

PDFKlauzula informacyjna do wniosku o zwrot podatku akzyzowego.pdf (597,08KB)
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

DOCKarta sprawy - zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.doc (58,50KB)

DOCWniosek o wydanie zaśwdczenia potwierdzającego pracę w indywidualnym gospodrstwie rolnym do stażu pracy.doc (45,00KB)