Podatki i opłaty

ULGI PODATKOWE (UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. I.xlsx (78,08KB)

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc de minimis cz. II.xlsx (81,81KB)

XLSXFormularz dla przedsiębiorców wnioskujących o pomoc inną niż pomoc de minimis.xlsx (82,92KB)

DOCFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc de minimis.doc (34,00KB)

PDFFormularz dla rolników wnioskujących o pomoc inną niż de minimis.pdf (114,44KB)

DOCKarta Infromacyjna ulg podatkowych - umorzenia, odroczenia, rozłożenia należności podatkowych na raty.doc (58,00KB)

DOCWniosek o odroczenie zobowiązania podatkowego.doc (31,50KB)

DOCWniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego.doc (32,50KB)

DOCWniosek o umorzenie podatku.doc (31,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - Infromacja o stanie majątkowym.doc (105,00KB)

DOCZałącznik nr 2.doc (25,00KB)
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

DOCKarta sprawy - zaświadczenia.doc (49,50KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc (42,00KB)

 

ULGA  W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DOCKarta - Ulga w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych.doc (58,00KB)

DOCWniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.doc (23,00KB)

DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Zestawienie wydatków inwestycyjnych.doc (65,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Ośwadczenie wnioskodawcy.doc (22,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - Formularz informacji.pdf (114,44KB)

DOCZałąznik nr 1 do wniosku - zestawienie wydatków inwestycyjnych.doc (65,50KB)
 

ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

DOCKARTA-~1.DOC (57,50KB)

DOCWniosek o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym.doc (32,50KB)

DOCZałącznik do wniosku nr 2.DOC (29,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przez.doc (34,00KB)

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU LEŚNYM 

DOCKarta infromacyjna - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym.doc (56,00KB)

DOCdl-1 deklaracja na podatek lesny.doc (66,50KB)

DOCil-1 informacja w sprawie podatku lesnego.doc (69,50KB)


ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU od nieruchomości.doc (54,00KB)

DOCdn-1-deklarcja-na-podatek-od-nieruchomosci.doc (106,50KB)

DOCin-1-informacjia-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.doc (94,00KB)

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM 

DOCKarta informacyjna - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU ROLNYM.doc (54,00KB)

DOCdeklaracja-na-podatek-rolny.doc (126,00KB)

DOCinformacja-ws-podatku-rolnego.doc (87,00KB)

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

DOCKARTA.DOC (60,50KB)

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871,24KB)

PDFKlauzula informacyjna do wniosku o zwrot podatku akzyzowego.pdf (597,08KB)
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc (23,50KB)

DOCKarta sprawy - zaświadczenia.doc (57,00KB)

PDFzus-rp-8-zeznanie-swiadka-w-sprawie-emerytalno-rentowej.pdf (400,28KB)

PDFzus-rp-9-oswiadczenie-wnioskodawcy-w-sprawie-braku-dokumentow.pdf (31,63KB)