Tłumacz Migam

Nowa ekopracownia w Zespole Szkolno-Gimnazajalnym w Niechcicach

Na tę ważną dla społeczności szkolnej uroczystość przybyli: zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Andrzej Czapla, proboszcz parafii Niechcice ks. Zbigniew Biedroń, sekretarz gminy Rozprza – Bożena Nagrodzka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy – Izabela Kwaśniak, radni gminy Rozprza, a także nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkoły w Niechcicach.

Wiceprezes Andrzej Czapla w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej wśród najmłodszych i życzył, by pracownia przyczyniła się do podwyższenia świadomości ekologicznej uczniów oraz przekazał szkole piękne wydanie albumu, traktujące o walorach przyrodniczych ziemi łódzkiej.

Na zaproszonych gości czekało, przygotowane przez uczniów szkoły barwne i pouczające przedstawienie dotyczące ochrony środowiska, do którego wszyscy przygotowali się bardzo profesjonalnie. Po zakończeniu inscenizacji przyszedł czas na najważniejszy punkt spotkania- uroczyste  otwarcie ekopracowni, które uczynili: Andrzej Czapla, Bożena Nagrodzka, Elżbieta Piątek, Małgorzata Ryżewska, Izabela Kwaśniak, Alicja Waczyńska, Józef Bielas oraz Bogusława Lewińska, a poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Zbigniew Biedroń. Po symbolicznym przeciągu wstęgi uczniowie zademonstrowali działanie niektórych urządzeń oraz pomocy dydaktycznych. Na wszystkich czekał również pyszny tort, który był zwieńczeniem uroczystości.

Remont oraz wyposażenie pracowni były możliwe dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.