Tłumacz Migam

O szkodliwości dopalaczy w gimnazjum w Rozprzy

O problemie dopalaczy i ich wpływie na młodych ludzi gimnazjalistom z Rozprzy opowiedziała st. sier. Karolina Banaszczyk, dzielnicowa z posterunku policji w Gorkowicach, która na to spotkanie przygotowała także ciekawe prezentacje i filmy.

Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby.  Niekiedy nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki. Skutków zażywania dopalaczy nie da się przewidzieć z powodu braku informacji o ich składzie w którym często znajdują się takie substancje jak: trutka na szczury, potłuczone szkło ze świetlówek, czy też tynk ze ścian. Są one z tego powodu wyjątkowo niebezpieczne, bo osoba je biorąca nie wie co zażywa. Również w czasie leczenia pojawia się problem jak leczyć nieznaną substancję. Dopalacze są silnie uzależniające, powodują halucynacje, urojenia, nagłe zmiany ciśnienia, często powodujące zawał serca, napady agresji i złości, czy też wymioty i bóle całego ciała. To co powinno szczególnie zaniepokoić rodziców w wyglądzie dziecka zażywającego dopalacze to szczególnie: zmieniona blada i ziemista cera, owrzodzenia w okolicach nosa, spadek wagi, zaniedbanie higieny,  przekrwione oczy i rozszerzone lub zwężone źrenice.

Dla gimnazjalistów z Rozprzy oprócz prelekcji przygotowanej przez komisariat policji w Gorzkowicach,  Dziennik Łódzki wraz z Urzędem Gminy w Rozprzy przygotował komiks pt.: „Mocarz”, opowiadający historię młodego chłopaka uzależnionego od dopalaczy. Ta forma przekazania informacji jest dużo ciekawsza i  atrakcyjniejsza dla młodych ludzi, niż „suche fakty” w tabelkach. W spotkani z młodzieżą uczestniczył również zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała, który również zaapelował do młodzieży o rozwagę i dojrzałość i niezażywanie trucizny jaką są dopalacze.