Tłumacz Migam

Wielkie święto muzyki w Longinówce

Historia „Orkiestry Dętej OSP w Longinówce” sięga 1876 roku. Jej założycielami i pierwszymi członkami byli ludzie, którzy powrócili ze służby w wojsku rosyjskim. Chcąc potrzymać swoje umiejętności, postanowili stworzyć przy kościele parafialnym w Milejowie orkiestrę, dając jednocześnie początek jej długiej i bogatej tradycji. Początkowo orkiestrę tworzył 8-osobowy skład, który z roku na rok stale się powiększał. Dziś orkiestra to ok 40 osób. Stale też notuje się napływ młodych ludzi, których marzeniem jest zagrać przed wielką publicznością. W 1986 roku „Orkiestra z Milejowa”, bo tak początkowo się nazywała, podjęła współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Longinówce. Efektem tego była zmiana nazwy, na tę którą znamy obecnie – Orkiestra Dęta OSP w Longinówce. Od tego też czasu rozpoczął się dla muzyków nowy, bogaty w sukcesy okres. Liczne festiwale, koncerty, występy w czasie świąt państwowych, religijnych, pożarniczych, dożynek i festynów to chleb powszedni dla orkiestry z Longinówki. Na swym koncie Orkiestra Dęta OSP Longinówka ma również wydanie płyty. W chwili obecnej prezesem orkiestry, a jednoczenie muzykiem jest Paweł Miłak, a kapelmistrzem – Grzegorz Konopka.

Obchody Jubileuszu 140-lecia istnienia Orkiestry rozpoczęły się w kościele parafialnym w Milejowie, gdzie mszę świętą za artystów odprawił proboszcz  ks. Piotr Szubski oraz wikariusz ks. Grzegorz Kaszewski. Zostały one połączone z obchodami święta św. Cecylii – patronki muzyki chórzystów, muzyków, organistów i zespołów – wokalno-muzycznych. Po zakończonym nabożeństwie życzenia dla orkiestry złożył wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, który podziękował muzykom za kształtowanie młodych talentów, popularyzację muzyki wśród społeczności lokalnej, a także życzył dalszych sukcesów oraz licznych koncertów. W dowód uznania przekazał na ręce kapelmistrza  Grzegorza Konopki nową buławę. Wójt Janusz Jędrzejczyk podziękował również osobiście Grzegorzowi Konpoce oraz Pawłowi Miłakowi za osobisty wkład w rozwój orkiestry OSP Longinówka, honorując ich medalami 950-lecia Powstania Rozprzy.  Na ręce kapelmistrza oraz prezesa orkiestry  życzenia w imieniu samorządu powiatu piotrkowskiego złożyła również Paulina Dziadczyk  - przewodnicząca Rady Powiatu Piotrkowskiego.  Do życzeń dołączył się również proboszcz parafii Milejów ks. Piotr Szubski.

Po części oficjalnej przyszedł czas na ucztę dla duszy – koncert jubileuszowy orkiestry OSP Longinówka. Wśród zagranych utworów nie zabrało zarówno tych z kanonu muzyki klasycznej, ale także muzyki rozrywkowej  z ostatniej dekady. Wspaniały koncert  zachwycił wszystkich przybyłych na tę uroczystość mieszkańców i zaproszonych gości, którzy jeszcze długo po jego zakończeniu oklaskiwali na stojąco muzyków, wyrażając tym samym swój podziw dla ich kunsztu muzycznego.

Muzykom z Longinówki życzymy minimum kolejnych 140 lat koncertów.