Tłumacz Migam

Koncertowe obchody Święta Niepodległości w Gminnym centrum kultury w rozprzy

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kapeli Góralskiej Ondraszki, prelekcja historyczna „Droga do niepodległości” - tak w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy uczczono 11 listopada.

Od wczesnych godzin porannych na terenie gminy rozpoczęły się uroczystości związane z 98 rocznicą wyzwolenia Ojczyzny z rąk zaborców. Także Gminna Biblioteka Publiczna                       w Rozprzy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozprzanie.pl zaprosiła mieszkańców gminy do wspólnego świętowania. W uroczystości udział wzięli m.in ks. prałat Wiesław Płomiński, przedstawiciele władz samorządowych- Tomasz Gemel i Bogdan Górecki, dyrektorzy placówek oświatowych oraz reprezentanci kół, stowarzyszeń i instytucji z terenu gminy Rozprza. 

O niezwykle długiej, bo trwającej aż 123 lata drodze do odzyskania niepodległości opowiedział Robert Skorupa, prezes stowarzyszenia Rozprzanie.pl. Nie zabrakło ważnych dat oraz postaci, które miały istotny wpływ na odrodzenie naszego kraju. Przywołana została również historia 4 i 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, które tworzyły się w Rozprzy i walczyły o niepodległość kraju. Dopełnieniem tej niecodziennej lekcji historii był występ Kapeli Góralskiej Ondraszki. „Maszerują Strzelcy”, „Hej, hej Ułani”, „My, Pierwsza Brygada”, to tylko niektóre z patriotycznych pieśni, które można było usłyszeć w piątkowe popołudnie. Na zakończenie koncertu dumnie rozbrzmiała „Rota”, którą publiczność odśpiewała wspólnie z Góralami. Jak podkreślili muzycy, to właśnie te utwory zagrzewały niegdyś naszych przodków do walki o dobre imię Ojczyzny. Ciekawe aranżacje muzyczne z wykorzystaniem tradycyjnych, góralskich instrumentów nagrodzono gromkimi brawami.