Tłumacz Migam

Otwarcie nowej Ekopracowni w gimnazjum w Rozprzy

W dniu 8 listopada 2016 r. w Gimnazjum w Rozprzy odbyło się uroczyste otwarcie Ekopracowni współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Łodzi  Andrzej Czapla, Honorowy Obywatel Gminy Rozprza, ks. proboszcz Wiesław Płomiński, sekretarz gminy Rozprza – Bożena Nagrodzka oraz skarbnik gminy – Bogdan Górecki.

Przybyłych gości powitał dyrektor gimnazjum – Bernard Matyszewski, który zaprosił do obejrzenia krótkiego przedstawienia kukiełkowego przygotowanego przez uczniów szkoły. Po wspaniałym występie głos zabrał wiceprezes Andrzej Czapla, który w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów i życzył, by pracownia przyczyniła się do podwyższenia świadomości ekologicznej uczniów oraz przekazał szkole dwa komplety pięknych wydań albumów, traktujących o walorach przyrodniczych ziemi łódzkiej. Następnie dyrektor szkoły zaprosił gości oraz przedstawicieli uczniów do oficjalnego otwarcia pracowni, po którym uczniowie zademonstrowali działanie niektórych urządzeń i przedstawili w formie ciekawostek zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, anatomii człowieka i budowy DNA. Ekopracownia w gimnazjum jest kolejną i nie ostatnią otwartą w szkołach gminy Rozprza, na którą urząd gminy w Rozprzy otrzymał dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.