Tłumacz Migam

Listopadowe spotkanie sołtysów Gminy Rozprza

Tradycyjnie w pierwszą środę miesiąca odbyło się spotkanie sołtysów z terenu Gminy Rozprza. Spotkanie poprowadzili wójt Janusz Jędrzejczyk oraz zastępca wójta Artur Cubała. Uczestniczyli w nim także, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  Julian Misztela oraz skarbnik gminy Bogdan Górecki.

W czasie spotkania kierownik KRUS w Piotrkowie Tryb,  Katarzyna Miśkiewicz zapoznała sołtysów z tematem ubezpieczeń rolników oraz dzieci w gospodarstwie rolnym.  Każdy rolnik, zainteresowany ubezpieczeniem, może uzyskać dokładniejsze informacje w biurze KRUS w Piotrkowie Tryb. bądź u swojego sołtysa. Drugim ważnym tematem poruszonym w czasie zebrania była kwestia oświetlenia ulicznego. Zmiana czasu z letniego na zimowy oraz pochmurne dni powodują, że czujniki w lampach ulicznych mogą nie działać poprawie. Latarnie przez to często świecą się za wcześnie, co powoduje straty energii, a tym samym publicznych pieniędzy. Dlatego, każde niewłaściwe działanie oświetlenia ulicznego prosimy kierować bezpośrednio do sołtysów. W dalszej części zebrania sołtysi zajęli się bieżącymi sprawami swoich sołectw.