Tłumacz Migam

Porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Glodeni (Mołdawia), a Gminą Rozprza

Wójt Gminy Rozprza  Janusz Jędrzejczyk oraz burmistrz miasta Pani Glodeni Onutu Stela podpisali porozumienie o obustronnej współpracy międzynarodowej. Współpraca pomiędzy naszymi regionami będzie opierać się przede wszystkim na rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, władzami samorządowymi oraz ośrodkami edukacyjnymi, sportowymi i turystycznymi. Strony porozumienia zobowiązały się również do wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarczego oraz samorządu lokalnego.

„Liczymy na owocną współpracę z naszymi przyjaciółmi z Mołdawii. Podpisane porozumienie pozwoli nam na wielowymiarową wymianę doświadczeń, kontaktów oraz kooperację przedsiębiorców. Dzięki oficjalnej współpracy liczymy również w przyszłości na wymianę młodzieży oraz wspólną promocję naszych regionów. Pierwszym krokiem by poznać lepiej kulturę i sztukę naszych partnerów z miasta Glodenii jest zaproszenie do przedstawienia swoich talentów w czasie XIV Dni Gminy Rozprza w 2017 roku, które wystosowałem do Pani Burmistrz Onutu Stelii.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk