Tłumacz Migam

Otwarcie nowej Ekopracowni w szkole w Mierznie

13 października 2016r. to dzień, który na długo zapadnie w pamięci zarówno uczniom, nauczycielom jak i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie. W przed dzień Dnia Edukacji Narodowej nastąpiło otwarcie nowo powstałej EKOPRACOWNI pn. "Czas na las".

Pracownia powstała w drodze konkursu "Nasza Eko-pracownia", ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki wysokiej uzyskaniu wysokiej dotacji ze środków Funduszu i wsparciu z budżetu Gminy Rozprza możliwa była realizacja zadania. Całość inwestycji wyniosła – 43 838 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 35 000 zł.

Nowe meble, ławki oraz krzesła postawione wśród odnowionych, czystych ścian, sprawiają, że sala nr 13, w której utworzono EKOPRACOWNIĘ jest teraz przytulniejsza, barwniejsza i radośniejsza. Efekt ten potęgują nowy laptop, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, specjalistyczne mikroskopy, czy podświetlane globusy. Niezastąpionymi pomocami dydaktycznymi są zakupione modele, charakterystyczne okazy zatopione w tworzywie, plansze, mapy czy rośliny zielone. Są one szczególnie atrakcyjne w realizacji treści programowych o charakterze ekologicznym, przyrodniczym czy geograficznym. Aby efekty nauczania i wychowania w SP w Mierzynie były jak najlepsze szkoła stara się perspektywicznie planować zadania związane z unowocześnianiem oraz uatrakcyjnianiem zajęć dydaktycznych. Wśród zaproszonych gości obecny był zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, który wraz z zastępcą wójta gminy Rozprza – Arturem Cubała oraz Anną Toma głównym specjalistą ds. Koordynowania Projektów Unijnych i dyrektor szkoły – Agatą Lipińską dokonali uroczystego otwarcia nowej ekopracowni. Salę poświęcił proboszcz parafii Mierzyn – ks. Benedykt Stanek. Uroczystość została uświetniona występem uczniów, którzy na tę okoliczność przygotowali barwne przedstawienie.