Tłumacz Migam

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

Uwagi i opinie po 24 października 2016r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje 2016.doc (28,50KB)

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2016.doc (89,50KB)

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2016.docx (13,74KB)