Tłumacz Migam

Kolejne drogi w Gminie Rozprza naprawione

W ostatnim czasie pracownicy interwencyjni wyremontowali kolejne drogi w Gminie Rozprza. Tym razem były to uliczki osiedlowe w Niechcicach. Prace polegały na wyrównaniu, uzupełnieniu tłuczniem dziur i kolein oraz zagęszczeniu całości nawierzchni. Docelowo w planach jest kompleksowa modernizacja dróg na osiedlu w Niechcicach, dzięki której mieszkańcy będą mogli cieszyć się z kanalizacji, chodników oraz dróg o powierzchni bitumicznej.

Ponadto w ostatnim czasie wyremontowano również drogi w miejscowościach:

-Gieski

- Budy Porajskie

- Wroników

- Cekanów – Bagno

- Bagno

- Cekanów - Janówka