Tłumacz Migam

Zakupiono dodatkowo 20 pojemników

 

W bieżącym roku w celu ułatwienia Naszym mieszkańcom dostarczania zebranych selektywnie szkła i plastiku zakupiono dodatkowo 20 pojemników o pojemności 1100 l.  w celu rozbudowy systemu, a także do zastąpienia szesnastoletnich zużytych pojemników.

ttt.jpeg

W 2013 roku w Gminie Rozprza z 67 „gniazd” do selektywnego zbierania odpadów pozyskano 90 ton plastiku oraz 130 ton szkła opakowaniowego. Dzięki temu zmniejszony  jest bardzo kosztowny strumień odpadów zmieszanych oraz możliwe uzyskanie przez gminę wymaganych przepisami poziomów recyklingu.

 

 
Galeria