Tłumacz Migam

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Rozprza

Oprócz wsparcia, jakie otrzymaliśmy w kwocie blisko 2 milionów złotych na przebudowę drogi w Janówce oraz ulic: Słonecznej, Lipowej i Lazurowej w Milejowie, Radni czasie ostatniej XVII sesji Rady Gminy Rozprza zadecydowali również o zwiększeniu środków samorządowych na kolejne modernizacje dróg. W uchwale zmieniającej budżet gminy na 2016 rok znalazły się zapisy dotyczące m.in.: przygotowania dokumentacji dla przebudowy ulicy Leśnej w Rozprzy oraz budowy drogi w miejscowości Gieski. W przygotowaniu również znajduje się projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Sportowej w Niechcicach. W czasie sesji Radni podjęli również uchwałę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Mierzyn-Cieszanowice, która realizowana będzie wspólnie z powiatem piotrkowskim. Zaplanowane prace znacząco większą komfort mieszkańców naszej gminy, a jednocześnie przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Władze gminy nie poprzestają jednak na tym i nadal poszukują środków zewnętrznych na remonty kolejnych dróg w Gminie Rozprza.