Tłumacz Migam

Gmina Rozprza otrzymała środki finansowe na zakup książek

Gmina Rozprza w roku 2016  otrzymała w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy Nr 373/2016 z dnia 12 września 2016r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty a Wójtem Gminy Rozprza środki finansowe w wysokości 36 000 zł. na zakup książek (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych do trzech placówek: Gimnazjum w Rozprzy, Szkoły Podstawowej w Rozprzy oraz Szkoły Podstawowej
w Straszowie.

Dotacja celowa udzielana jest na realizację zadań w roku 2016 w ramach Priorytetu 3 Programu – „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Zakupione książki – nowości wydawnicze mają służyć wzbogaceniu zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i służące realizacji podstawy programowej.